СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ
СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 14 октября 2017 года

Зі свя­том Покрови Пресвятої Богородиці!
Сьогодні у Храмі Святої Тройці прой­ш­ла Святкова служ­ба і кон­церт в честь свя­та Покрови і Дня Захисника Вітчизни.
Під час служ­би був від­слу­же­ний моле­бень за захис­ни­ків України. Молитовно були зга­дані вої­ни, які покла­ли своє жит­тя за мир і ціліс­ність нашої Батьківщини.

Голодомор в Україні 193233 р.р. — причини і наслідки трагедії
Голодомор в Украине 1932-33 г.г. - причины и следствия ужасающей трагедии - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В Украине еже­год­но в чет­вер­тую суб­бо­ту нояб­ря на госу­дар­ствен­ном уровне отме­ча­ет­ся день памя­ти жертв голо­до­мо­ра 193233 годов…

Сучасна журналістика під прицілом суспільної думки
Современная журналистика под прицелом общественного мнения1- ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Современная укра­ин­ская жур­на­ли­сти­ка, как и все укра­ин­ское обще­ство, пере­жи­ва­ет пери­од граж­дан­ско­го пре­об­ра­зо­ва­ния — эмо­ци­о­наль­ная дис­кус­сия в пря­мом эфире…