З благословення Високопреосвященнішого Даміана, Архієпископа Херсонського і ТаврійськогоПОЖЕРТВОВАТЬ - Украинская Православная Церковь Святой Троицы г.Херсон

ПОЖЕРТВА

Храму Святої Тройці 

Храм — як від­кри­те небо … Ми від­кри­ває­мо небо для бла­го­сло­вен­ня людям … Наш обо­в’я­зок — під­т­ри­му­ва­ти, під­ба­дьо­рю­ва­ти, настав­ля­ти, щоб люди і сус­піль­ство в ціло­му, змі­ню­ва­ли­ся на краще … 

Будь-яке сус­піль­ство успіш­но і бла­го­сло­вен­но тіль­ки тоді, коли виз­нає Бога і дякує Йому … .

Настоятель  Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ
Євгеній Сидоренко
Настоятель Храму
Протоиерей  Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ
Михаїл Непіп
Протоієрей
Отец Олег - Иерей  Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ
Олег Стецюк
Протоієрей
Протодиакон  Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ
Олександр Іванов
Протодиякон

Церква — це не тіль­ки храм, церк­ва — це зібран­ня із людей всіх часів і народів, яких Господь нази­ває” Діти Мої “…”

Благодійний фонд СОФІЯ”

м Херсон, про­спект Кирила і Мефодія 15‑а Телефон: (0552) 299133

Шановні бла­годій­ни­ки та меце­на­ти! Ви може­те зро­би­ти швид­ке пере­раху­ван­ня своїх пожертв в будь-якій зруч­ній для Вас формі…