СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ
СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 14 октября 2017 года

Зі свя­том Покрови Пресвятої Богородиці!
Сьогодні у Храмі Святої Тройці прой­ш­ла Святкова служ­ба і кон­церт в честь свя­та Покрови і Дня Захисника Вітчизни.
Під час служ­би був від­слу­же­ний моле­бень за захис­ни­ків України. Молитовно були зга­дані вої­ни, які покла­ли своє жит­тя за мир і ціліс­ність нашої Батьківщини.

Завершився ремонт фіз. кабінету дитячого онкоцентру при клінічній лікарні Лучанського
Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года

Завершення ремон­ту фіз. кабі­не­ту дитя­чо­го онко­цен­тру при клініч­ній лікар­ні Лучанського
Можна дов­го вести дис­кусії, хто за що у місті від­по­ві­дає, і хто, що й кому винен. А мож­на про­сто жити з від­кри­тим для добра сер­цем і тво­ри­ти його без огля­ду на інших. Це щастя, коли є кому під­т­ри­ма­ти руки – і тим, хто добра потре­бує, і тим, хто його творить.

Конференція «Зцілюючи родину — будуємо майбутнє»
публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ от 27 января 2017 г.

27 січ­ня 2017 року в місті Херсоні на само­му висо­ко­му рів­ні, від­бу­ла­ся облас­на кон­фе­рен­ція «Зцілюючи роди­ну — будує­мо майбутнє»..

Покрова пресвятої Богородиці в храмі і в Свято-Троїцькому сквері
Покрова пресвятой Богородицы в храме и в Свято-Троицком сквере - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Торжества, свя­зан­ные с Покровом пре­свя­той Богородицы, днем защит­ни­ка Украины и днем Украинского казачества…

День знань — початок нового навчального року
День знаний – начало нового учебного года публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В этом году, по доб­рой тра­ди­ции, свя­щен­ни­ки хра­ма Святой Троицы при­ня­ли уча­стие в тор­же­ствен­ных меро­при­я­ти­ях в учеб­ных заве­де­ни­ях Шуменского мик­ро­рай­о­на, и не только…

Владислав Ковалев: помним… молимся… гордимся!
Владислав Ковалев: помним… молимся… гордимся!

Владислава Ковалева не ста­ло 29 авгу­ста. Под Иловайском, в печаль­но извест­ном кори­до­ре смер­ти, око­ло БМП, на кото­ром ехал Влад, разо­рва­лась мина. Ему было 30 лет…

Благословение на новый учебный год — Успение Пресвятой Богородицы
Благословение на новый учебный год в торжественный день Успения Пресвятой Богородицы публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Торжественное празд­но­ва­ние Успение Пресвятой Богородицы — радост­ное духов­ное собы­тие для при­хо­жан и мно­го­чис­лен­ных гостей, школь­ни­ков, студентов…

Второй Спас: Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор!
Второй Спас: Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор!

В Преображении Господа Иисуса Христа на горе Фавор нам пока­за­но новое, пре­об­ра­жен­ное и бла­го­дат­ное состо­я­ние чело­ве­ка и его физи­че­ской природы…